Python ile HTML Formatında E-mail Gönderimi

By | 29 January 2016

Python ile kolayca mail gönderimini uygulayacağız. Öncelikle hangi mail server’ı kullanacağımızı belirlememiz gerekiyor. Ben Gmail servisini kullanacağım. Açıklamaları kodlar ile birlikte bulabilirsiniz.

# -*- coding utf-8 -*-
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText

#göndereceğim html formatını hazırladım.
html = "<html><head><meta charset='UTF-8'></head><body>"
html += "<div>Hello Python</div>"
html += "</body></html>"

#gmail giriş bilgilerini burada tanımladım.
sender = 'mertblog@gmail.com'
sender_pass = 'somepassword'
me = 'mertsmsk0@gmail.com'

#header bilgilerini burada giriyorum.
message = MIMEMultipart('alternative')
message['Subject'] = 'Python ile HTML Formatında Mail Gönderimi'
message['From'] = sender
message['To'] = me

#gmail servisine 587 portundan bağlanıyorum.(microsoft: smtp.live.com)
server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)

#gmail server'ı ile iletişim kuruyorum ve mesajı attach ediyorum.
server.ehlo()
server.starttls()
server.ehlo()
part = MIMEText(html, 'html')
message.attach(part)

#gmail servisine login oluyorum, mesajı gönderiyorum ardından servisten çıkıyorum.
server.login(sender, sender_pass)
server.sendmail(sender, me, message.as_string())
server.quit()

Maili gönderdikten sonra alıcı maile Google uyarı mesajı atacaktır. Script tarzı programlardan mail gönderimi Google’de defaultta kapalı gelmektedir. O gelen mailde bunu açmayı unutmayın, yoksa mailiniz size ulaşmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*