Android WebView ile ProgressBar Kullanımı

By | 1 March 2017

Bu yazıdı Android uygulamamızda WebView kullanırken, sayfa açılana kadar ProgressBar gösterimini anlatacağım. Bunun için öncelikle aşağıdaki gibi WebView Activity layout’unu hazırlıyorum.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".WebViewActivity">

  <WebView
    android:id="@+id/webView1"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent" />

  <ProgressBar
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:id="@+id/progress"
    />

</RelativeLayout>

 

Çıktımıza baktığımızda aşağıdaki gibi bir görüntü elde ediyoruz.

Screen Shot 2017-03-01 at 7.53.44 PM

Daha sonra Activity kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. WebViewActivity adında Activity oluşturuyorum ve içine aşağıdaki kodları ekliyorum.


public class WebViewActivity extends AppCompatActivity {

  ProgressBar mProgress;
  WebView mWebVview;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_web_view);

    //burada url'i intent ile alıyoruz ve activity değiştiğinde onu kaybetmemek için kaydediyoruz.
    final String url;
    if (savedInstanceState == null) {
      Bundle extras = getIntent().getExtras();
      if (extras == null) {
        url = null;
      } else {
        url = extras.getString("URL");
      }
    } else {
      url = (String) savedInstanceState.getSerializable("URL");
    }
    //webview ve progressbar komponenleri set ediliyor.
    mWebVview = (WebView) findViewById(R.id.webView1);
    mProgress = (ProgressBar) findViewById(R.id.progress);

    mWebVview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); //JS aktif ediliyor.
    //user-agent ekleniyor.
    String newUA= "mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5x build/mtc19t applewebkit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2702.81 Mobile Safari/537.36";
    mWebVview.getSettings().setUserAgentString(newUA);
    mWebVview.loadUrl(url);
    mWebVview.setWebViewClient(new myWebClient()); //sayfa yüklenmeye başladıktan sonra ve bitene kadarki olaylara oluşturduğum sınıf içerisinde müdahale ediyoruz.

  }
  //açılan web sayfasında geri tuşuna basılınca sayfa içerisinde geri gidiyor. eğer gidecek sayfa yoksa uygulama içerisinde gidiyor.
  @Override
  public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
    if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN) {
      switch (keyCode) {
        case KeyEvent.KEYCODE_BACK:
          if (mWebVview.canGoBack()) {
            mWebVview.goBack();
          } else {
            finish();
          }
          return true;
      }

    }
    return super.onKeyDown(keyCode, event);
  }
  //sayfa yüklenmeye başladıktan sonra, bitene kadarki olaylara müdahale ediyoruz.
  public class myWebClient extends WebViewClient {

    @Override
    public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon) {
      // TODO Auto-generated method stub
      super.onPageStarted(view, url, favicon);
    }

    //sayfayı yüklemeye başlatıyoruz ve sayfa yüklenirken, progressbar'ı görünür hale getiriyoruz.
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
      // TODO Auto-generated method stub
      mProgress.setVisibility(View.VISIBLE);
      view.loadUrl(url);
      return true;

    }
    //sayfanın yüklenmesi bittiğinde progressbar'ı kaldırıyoruz. 
    @Override
    public void onPageFinished(WebView view, String url) {
      // TODO Auto-generated method stub
      super.onPageFinished(view, url);

      mProgress.setVisibility(View.GONE);
    }
  }

}

 

Yukarıda kodları açıklamalarıyla birlikte ekledim. Aşağıdaki ekran görüntülerini görebilirsiniz.

export    Screen Shot 2017-03-01 at 8.07.20 PM

 

Bir sıkıntı çıkmadan, istediğim gibi çalıştı. Bu konu için anlatacaklarım şimdilik bu kadar, bir dahaki yazımda görüşmek üzere… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*